Meer informatie: 06 - 123 849 13

 x 

DeWorkshopStudio

Privacyverklaring

Privacyverklaring DeWorkshopStudio

DeWorkshopStudio is een webshop en onderdeel van Clicking Images Fotografie & Workshops, gevestigd aan de Beethovenlaan 5, 5242 HL Rosmalen. DeWorkshopStudio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DeWorkshopStudio, Beethovenlaan 5, 5242 HL Rosmalen, telefoon +31 6 12384913.

Verwerkingsverantwoordelijke

Ik, Inge van Olst, ben de verwerkingsverantwoordelijke van DeWorkshopStudio en Clicking Images Fotografie en Workshops. Ik ben te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ik neem de privacy van persoonsgegevens altijd serieus en verwerk persoonsgegevens altijd volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Daar kun je op vertrouwen.

Persoonsgegevens door DeWorkshopStudio verwerkt

DeWorkshopStudio verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je hebt deelgenomen aan workshops van DeWorkshopStudio en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die DeWorkshopStudio verwerkt:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst van DeWorkshopstudio heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen noch gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar (tenzij een van de ouders of verantwoordelijken hiervoor toestemming heeft gegeven). DeWorkshopStudio kan niet controleren wat de leeftijd is van een websitebezoeker, dus zij raadt dan ook alle ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat er mogelijk gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doel van gegevensverwerking

Clicking Images verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om contact met je te kunnen opnemen over offertes en opdrachten voor producten en diensten die wij leveren voor de Workshopstudio,
  • om de betaling goed te kunnen afhandelen,
  • om goederen en diensten aan jou te kunnen leveren,
  • om jou te informeren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn,
  • om jou te informeren over de voortgang van DeWorkshopStudio.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

DeWorkshopStudio bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer je aangeeft dat je geen e-mails of nieuwsbrieven van DeWorkshopStudio meer wenst te ontvangen (uitschrijven is ten alle tijde mogelijk), zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem van DeWorkshopStudio worden tenminste 5 jaar door Clicking Images bewaard, dit onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn is afhankelijk van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inge van Olst verklaart hierbij dat uw persoonsgegevens nooit gedeeld worden met derden, tenzij jij dit van DeWorkshopStudio verlangt of als DeWorkshopStudio aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Met bedrijven die jouw gegevens nodig hebben voor onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zullen hanteren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de afspraken die je maakt met betreffende bedrijven aan wie DeWorkshopStudio of Clicking Images jouw persoonsgegevens op verzoek van jou heeft verstrekt.


De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem van DeWorkshopStudio worden tenminste 5 jaar door Clicking Images bewaard, dit onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn is afhankelijk van wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

DeWorkshopStudio gebruikt alleen technische en functionele cookies, noch analytische cookies die inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee haar website optimaliseren. Iedereen kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy by Design

DeWorkshopStudio heeft bij het ontwerpen van de website en aangeboden diensten rekening gehouden dat persoonsgegevens goed worden beschermd. DeWorkshopStudio gebruikt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Privacy by default

DeWorkshopStudio heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er niet meer gegevens worden gevraagd dan nodig zijn, als jij je op de nieuwsbrief abonneert of voor een workshop inschrijft. 

Geautomatiseerde besluitvorming

DeWorkshopStudio neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen zijn door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DeWorkshopStudio of Clicking Images) tussen zit.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Jij hebt het recht om jou persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en/of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DeWorkshopStudio.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, binnen maximaal 4 weken, schriftelijk (brief of e-mail) reageren op dit verzoek.
 
DeWorkshopStudio wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact opnemen

Ik, Inge van Olst, neem de bescherming van uw gegevens altijd serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan graag contact op met mij. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 0612384913.  

Auteursrechten en gebruiksrechten worden elders op de website omschreven, onder ‘voorwaarden en condities van Clicking Images’.

 x 
DeWorkshopStudio

Bezoekadres Studio:
Beethovenlaan 5
5242 HL  ROSMALEN

06-12384913

OPENINGSTIJDEN

Workshopochtend 9:30 - 11:30 uur
Workshopmiddag 14:30 - 16:30 uur
Workshopavond 19:30 - 21:30 uur

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

2020 - copyright Inge van Olst - DeWorkshopStudio | Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW